Privacybeleid

XLPRO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres Sportclub
Zwaardvegerstraat 122
8043 DW, Zwolle (Stadshagen)

telefoon: 06-81249309
email: info@xlpro.nl

Postadres
v.o.f. XLPRO
Raaigras 18
8043 KP, Zwolle

Esther van Heiningen is Functionaris Gegevensbescherming bij XLPRO.  Ze is te bereiken via info@xlpro.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

XLPRO verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene gegevens

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • wijze van betalen
 • communicatie, zoals email, sms en appjes

Bijzondere gegevens

 • Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.

Wat wij doen met jouw gegevens

XLPRO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening
 • Het beheren van je inschrijving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

XLPRO bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens: zo lang als je lidmaatschap loopt.

Delen van persoonsgegevens met derden

XLPRO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies – of vergelijkbare technieken – die wij gebruiken

XLPRO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om:

 • Je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • De gegevensverwerking in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door XLPRO
 • Gegevens over te dragen*

(*) Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking toestemming of bezwaar verwerking persoonsgegevens sturen naar info@xlpro.nl.

XLPRO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XLPRO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.